Home

Groenten zonder grenzen (GZG) is een initiatief dat overgebleven voedingsmiddelen verzamelt om gratis, gezonde en duurzame maaltijden te koken.