Organisatie / GZG Instigators
Add a cover image by going to Featured Image in the right column and then saving and reloading this post

GZG wordt gecoördineerd door een groep actieve vrijwilligers, de zogenaamde GZG-Instigators Bij elk diner is er altijd minimaal één van ons aanwezig bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Wanneer het woord “wij” in onze communicatie wordt gebruikt, verwijst dit meestal naar deze groep.